PRIVATUMO POLITIKA


Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://www.reladus.lt, UAB „Reladus” įm. k. 123919387, adresas Laisvės pr. 60, Vilnius.

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

UAB „Reladus” renka tinklapio lankytojų, galimų klientų ir / ar darbuotojų, kurie norėdami susisiekti, atsiunčia užklausą, duomenis. Renkami tokie duomenys: vardas, kontaktinis telefonas ir pašto adresas, kurie pateikiami savo noru. Šie duomenys saugomi tol, kol susisiekiama su klientu ir / ar darbuotoju. Saugojimo laikotarpis trunka nuo 1 iki 6 mėnesių.

Kontaktų formos

Kontaktų formoje pateiktus duomenis saugome nuo 1 iki 6 mėn. dėl klientų aptarnavimo tikslų, tačiau nenaudojame šių duomenų marketingo tikslais ir neteikiame trečiosioms šalims.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Įmonė UAB „Reladus” įsipareigoja neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jūsų asmeniniai duomenys yra saugomi tol, kol susisiekiama su klientu ir / ar darbuotoju. Saugojimo laikotarpis trunka nuo 1 iki 6 mėnesių.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę žinoti, kas tvarko Jūsų duomenis ir kodėl. Asmens duomenis galima rinkti ir tvarkyti tik aiškiai apibrėžtu tikslu. Rinkdama jūsų duomenis įmonė turi jus informuoti, kokiu tikslu bus naudojami jūsų duomenys. Ji privalo pasirūpinti, kad būtų tvarkomi tik susiję duomenys ir jie nebūtų laikomi ilgiau nei reikia.

Jūs turite teisę reikalauti nemokamai susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos įmonė turi apie jus, ir gauti tokių duomenų kopiją prieinama forma.

Jūs galite turėti teisę su tuo nesutikti. Taip pat turite teisę bet kada nesutikti, kad jums būtų siunčiama tiesioginei rinkodarai skirta informacija.

Jeigu manote, kad įmonės turimi jūsų asmens duomenys gali būti neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, galite paprašyti juos ištaisyti. Tai turi būti atlikta be nepagrįsto delsimo.

Jeigu organizacija prašė jūsų sutikimo tvarkyti duomenis, galite reikalauti, kad ji nutrauktų jūsų duomenų tvarkymą atšaukdami savo sutikimą. Ji privalo tai padaryti, jeigu neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti jūsų duomenis. Atšaukti sutikimą turi būti taip pat lengva kaip jį duoti. Jeigu jūsų duomenys yra nebereikalingi arba jie tvarkomi neteisėtai, galite reikalauti tokius duomenis ištrinti.

Kur mes siunčiame Jūsų duomenis

Mūsų klientų duomenys niekur nesiunčiami, paliekami tik asmeniniam tarpusavio naudojimui.

Kontaktinė informacija

Dėl asmens duomenų ir kitokiais su privatumu susijusiais klausimais prašome kreiptis į UAB „Reladus” direktorę Svetlaną Molokovič tel. +370 687 37 799

Kaip mes saugome Jūsų duomenis

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus panaudoti tik Europos Sąjungos (ES) teritorijoje. Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis Privatumo politikos.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

Kokias duomenų apsaugos procedūras mes naudojame

UAB „Reladus“ naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Klientų duomenis. Prie Jūsų duomenų gali prieiti tik tam įgalioti UAB „Reladus“ darbuotojai.

UAB „Reladus“ primena, jog Jūs patys esate atsakingi už visų Registracijos duomenų slaptumą. UAB „Reladus“ prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Registracijos duomenis. Jūs turėtumėte atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, jog niekas neprieis prie Jūsų asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Jūs naudojatės viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., interneto kavinėje, bibliotekoje).

UAB „Reladus“ stengsis apsaugoti Jūsų duomenis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Jūsų informacija yra siunčiama interneto ryšiu, UAB „Reladus“ negali garantuoti ir negarantuoja jokios Jūsų perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.